Mer information och bra länkar kollektivtrafik Luleå

Nedan kan du hitta mer information rörande kollektivtrafiken i Luleå kommun samt nyttiga länkar till övrig kommunikation.

Reseplaneraren Reserobot

Du som vill resa kollektivt i hela landet, kan använda dig av Samtrafikens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. reseplanerare Resrobot Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Där kan du köpa biljetter och hitta tidtabeller samlade för alla trafikslag i landet. Dessutom innehåller Resrobot kartor över byten och gångvägar.

Resrobot finns även som en gratis app för iPhone och Android. 

Samtrafiken i Sverige är ett samarbete mellan 60 av Sveriges trafikföretag och samarbetspartners. Samtrafiken ägs av 37 trafikföretag som samarbetar för att göra det kollektiva resandet enklare, tillgängligare och mer pålitligt genom tjänster såsom Resrobot och Resplus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Regionala kollektivtrafikmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har som uppgift att samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken i länet.

RKM hanterar också tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Färdtjänst
Regionala kollektivtrafikmyndigheten har ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst i Luleå kommun sedan den 1 januari 2016. Mer information hittar du på Regionala kollektivtrafikmyndighetens hemsida.

Busstrafik / Sjukresor

Lokaltrafiken - LLT

LLT - Luleå Lokaltrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luleå lokaltrafik, LLT, kör kollektivtrafiken inom Luleå tätort. LLT Info hittar du på Smedjegatan vid huvudbusshållplatsen.

Närlinjen Luleå
Du som bor i centrala Luleå har möjlighet att åka med Närlinjen (linje 65). Med Närlinjen kommer du närmare flera målpunkter än om du åker med LLT:s övriga linjer.

Närlinjen är anpassad för dig som åker rullstol och den är lätt att kliva av och på. Om du är färdtjänstberättigad och själv betalar din resa får du ta med en medresenär avgiftsfritt om du visar upp ditt färdtjänstkort.

Mer information och tidtabell hittar du på LLT:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Länstrafiken i Norrbotten, LTNB

Länstrafiken i Norrbotten kör kollektivtrafiken utanför Luleå tätort och till övriga kommuner i länet. Luleå busstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du längs Storgatan i östra delen av centrum.

Sjukresor
Länstrafikens kundservice fungerar som beställningscentral för Region Norrbottens sjukresor i Norrbotten.

Mer information hittar du på Länstrafikens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personflyg

Luleås flygplats, Luleå Airport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ligger cirka en mil från Luleå centrum. Härifrån finns direktflyg till flera orter i landet och charterflyg till utlandet.

https://www.swedavia.se/lulea/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flygbuss Luleå lokaltrafik, LLT

Till och från Luleå Airport åker du enkelt med lokaltrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Från flygplatsen tar det knappt en kvart in till centrum. Lokaltrafikens linje 4 och linje 104 kör till flygplatsen.

Tidtabeller och mer information om trafiken hittar du på LLT:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Flygbussen stannar vid flera hållplatser i centrum. På kartan nedan ser du var flygbussen stannar i centrum och var du enkelt kan byta till lokaltrafikens och länstrafikens övriga linjer.

Flygbil Länstrafiken i Norrbotten, LTNB

För dig som vill åka till eller från Luleå Airport från Haparanda, Jokkmokk, Älvsbyn, eller Övertårneå finns möjlighet att åka med flygbilen.

Mer information hittar du på Länstrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterades den 14 juli 2022