Projekt Förskola - Skola

Återställ
Hemängsskolan

Tillfällig alternativ golvlösning

För att säkerställa att Hemängskolan är klar till VT18 som planerat så har vissa ändringar på golvutförandet behövt göras.

2017-12-05

Information bygge Hemängskolan 2017-12-05

Anledningen till det ändrade utförandet är att betongplattan inte torkar i den takt
vi förväntat oss. På grund av en omställning till en mer miljövänlig betong hos betongleverantörerna har torktiderna förlängts jämfört med tidigare materialleveranser, något som påverkade tiderna mer än vad vi räknade med när vi gjorde upp tidplanen.

För att vi nu ska kunna färdigställa golven med tänkta ytskikt behöver betongen bli torrare än vad den är nu. Tills detta är uppnått kommer vi därför att ha en alternativ golvlösning där klassrummen får en textilmatta, de allmänna passagerna får en slipad betongyta medan golvarbetet i toaletterna kan utföras med de sedan tidigare planerade ytskikten.

Golvet förblir på detta vis till dess att betongplattan uppnått rätt fukthalt och vid ett passande tillfälle, till exempel vid ett skollov, går vi in och gör färdigt ytorna med de planerade ytskikten.

– Vi kan dock ännu inte säga när i tid detta blir, säger projektledare Mathias Blom vid Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun.

Fukten som ska evakueras från betongplattan kommer inte att innebära någon risk för inomhusmiljön, utan den dunstar sakta ur betongen och tas om hand av den ordinarie ventilationen i byggnaden.

Ritningar om- och tillbyggnad Hemängsskolan

Sju nya klassrum

Hemängskolan byggs ut med 7 nya klassrum.
Ritning över klassrummenlänk till annan webbplats

Matsalen

Matsalen byggs ut med 80 st sittplatser, och köket byggs om för att klara ökad tillagning.
Ritning över matsal och köklänk till annan webbplats

Planlösningen för hela skolan samt fasaden

Ritning Hemängsskolanlänk till annan webbplats
Ritning Fasadlänk till annan webbplats

Hemängskolan, en del av Sunderbyn

Läs vidare om Hemängsskolan

Kontakt

Mathias Blom
Projektledare ombyggnation Hemängskolan
mathias.blom@lulea.se
Tfn: 0920-45 62 74
SBF kundtjänst: 0920 45 44 44

Återställ
-
Återställ
-
Återställ
-