Media och representanter från Länsstyrelsen deltog då miljöprojekt Karlshäll drog igång på allvar idag.

Media och representanter från Länsstyrelsen deltog då miljöprojekt Karlshäll drog igång på allvar idag.

Miljöprojekt Karlshäll

Sedan 2011 pågår förberedelser inför sanering av gamla kvicksilverföroreningar vid Karlshäll. Idag var det dags för ännu en provtagning av sediment i vattnet och därmed är arbetet med att förbereda inför reningen av bottensedimentet i viken startat.

Luleå kommun driver, i samarbete med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, miljöprojekt Karlshäll för att förbereda och genomföra efterbehandlingsåtgärder av förorenade sediment i Karlshäll. Syftet är att minimera spridningen av föroreningarna till Luleälven och till Bottenviken.

Naturvårdsverket beviljade tidigare i höst ett bidrag på 160,5 miljoner kronor till saneringsarbetet. Det beviljade bidraget gäller för åtgärdsförberedelser och åtgärder och kommer att betalas ut under perioden 2018 - 2026.

Provtagningen där tio hinkar med totalt 100 kg bottensediment togs upp med rör från botten genomfördes av representanter grån företaget Golders där projektledaren Christin Jonasson fick assistans av kollegan och miljökonsulten Paula Lundberg och studenten Astrid Theander från civilingenjörsprogrammet naturresursteknik vid LTU.

Tomas Hedström och Elias Callin från Fritidsförvaltningen stod för teknisk assist och var även de som körde arbetsbåten "Labyrint" i området.

Dagens observatörer kom från Länsstyrelsen och representerades av Johanna Moreskog och Hanna Nilsson. Deltog gjorde även blivande projektledare i projektet, David Savilahti från Stadsbyggnadsförvaltningen. Och dagen till ära fanns även journalisten Anna Isaksson från Norrbottens Media med vid arbetet.

Kvicksilver från slipmassefabriken

Karlshäll ligger cirka 5 km väster om centrala Luleå, invid Notviken i Luleälven. Under åren 1912—1962 bedrevs där tillverkning av slipmassa. Under en tioårsperiod användes kvicksilver i processen för att för­hindra mögelskador i massabalarna. Orenat processvatten släpptes ut i Notviken. Kvicksilverförorenat sediment samlades på delar av vikens botten, i ett område vid Notvikens södra strand.

Hantering av massorna

Luleå kommun kommer att ta hand om kvicksilverföreningar som finns i området runt den gamla slipmassefabriken i Notviken och förhindra att de sprids. Inom ramen för saneringsprojektet planerar vi därför att muddra och avvattna de förorenade sedimenten för att sedan lägga upp och förvara dem på land.

Kontakt: Projektledare Marianne Kallin,  0920-45 30 00