• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

På sidorna om samhälle och gator får du reda på aktuella byggprojekt, trafikstörningar, var du hittar bra cykelvägar och vad som är på gång för att planera och utveckla Luleå. Annan information av samma slag samlas också här.

Minimera
Senaste nytt
 • översiktskarta

  Granskning: Ny drivmedelsanläggning Tuvåkra

  Publicerat 2017-11-14
 • Pumpstationen - P42 tar form

  Den nya pumpstationen, P42,i korsningen Svartövägen/Bodenvägen börjar ta form. Inte bara som ett skal för den tekniska utrustningen, utan även som ett arketoniskt blickfång vid infarten mot Luleå centrum.- Vi började arbetet i februari 2017 och räknar med att vara klar innan årsskiftet, säger Matthias Lampinen - NCC, platschef för bygget.
  Publicerat 2017-11-10
 • Översikt planområde

  Granskning: Förändrat område för verksamheter

  Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:416 och del av Porsön 1:3,
  SBF 2017/737

  Publicerat 2017-11-08
 • Översikt planområde

  Förtätning av bostäder, Ejdergränd 18

  Detaljplan för del av Hertsön, del av Hertsön 11:1, SBF 2017/1687
  Publicerat 2017-11-06
 • Överklagad: Småbåtshamn, Harrviken

  Förslag till detaljplan för del av Hertsölandet, del av Hertsön 11:1 , Harrvikens marina.
  SBF 2015/102, SBK 2011/61

  Publicerat 2017-11-06
 • Granskning: Utökning av Porsödalens industriområde med plats för ny brandstation

  Förslag till detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken 17:32 m.fl. SBF 2016/393
  Publicerat 2017-11-03
 • Tung trafik längs Bensbyvägen väntas

  Förberedande arbeten för avverkning vid det nya bostadsområdet Dalbo har påbörjats i anslutning till Bensbyvägen.Detta innebär att det kommer att vistas tung trafik i området och trafikanter längs Bensbyvägen bör vara uppmärksam för fordon vid in/utfart från Dalbo-området.
  Publicerat 2017-11-02
 • nåt

  Vintertramparna

  Intresset att bli en av våra testcyklister i vinter är rekordstort. Kul!
  Publicerat 2017-11-01
 • Nu lättar trafiktrycket på Svartövägen

  Nu lättar trafiktrycket kring korsningarna längs Svartövägen i höjd med Midgårdsvägen och Bodenvägen. Onsdag natt öppnas Midgårdsvägen för genomfart och i samma veva tas flera trafikanordningar bort i riktning mot Bodenvägen.
  Publicerat 2017-10-31
 • Kronanhallen invigs hösten 2018

  Byggandet av den nya stadsdelen Kronan i Luleå pågår på många fronter. I september invigdes den nya F-6 skolan på området och i februari 2018 var det tänkt att närbelägna sporthallen Kronanhallen skulle öppnas. Dessvärre har sättningar i bottenplattan under byggtiden gjort att färdigställandet av hallen försenas.
  Publicerat 2017-10-31