Verksamheter på lättläst svenska

Här hittar du information om några verksamheter

som Luleå kommun erbjuder dig.

De kan stötta och ge dig råd

i frågor som gäller ditt mående.

Du får gärna kontakta oss direkt

via mejl eller telefon.

Anhörigstöd

För dig som har en närstående som är sjuk, har en funktionsnedsättning eller är äldre.

Centrum mot våld

För dig i behov av råd och stöd kring våld i nära relationer.

Demensteamet

För dig som har en demenssjukdom eller är anhörig.

Familjerådgivningen

För dig som behöver stöd i din nära relation.

Föräldrasupporten

För dig som är förälder och i behov av stöd och rådgivning.

Personligt ombud

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning och är i behov av råd och stöd.

Råd och Stöd (RoS)

För dig som har ett beroende eller är anhörig.

Äldresupporten

För dig som är äldre.

Har du frågor om våra verksamheter? Kontakta oss.

Via Luleå kommuns Kundcenter: 0920-45 30 00

Teletal

Teletal är gratis.

Det är en tjänst där du får stöd och hjälp

i dina telefon-samtal.

Du behöver inget tillstånd för att använda Teletal

och du behöver inte boka tjänsten.

Tolk

Vi erbjuder tolk vid behov.

Kontakta verksamheten om du vill veta mer.

Sidan uppdaterades den 15 augusti 2023