Verksamheter på fler språk

Här hittar du information om några av våra hälsofrämjande råd- och stöd-verksamheter på fler språk. Nedan kan du välja vilken verksamhet du vill veta mer om. Du får gärna ta direktkontakt med verksamheterna.

Here you will find information about some of our health-promoting advice and support functions in several languages. Below you can choose which function you want to know more about. Feel free to contact the functions directly.

Anhörigstöd

För dig som har en närstående som är sjuk, har en funktionsnedsättning eller är äldre.

Centrum mot våld

För dig i behov av råd och stöd kring våld i nära relationer.

Demensteamet

För dig som har en demenssjukdom eller är anhörig

Familjerådgivningen

För dig som behöver stöd i din nära relation.

Föräldrasupporten

För dig som är förälder och i behov av stöd och rådgivning.

Personligt ombud

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning och är i behov av råd och stöd.

Råd och Stöd (RoS)

För dig som har ett beroende eller är anhörig.

Äldresupporten

För dig som är äldre.

Har du frågor om våra verksamheter? Kontakta oss.

Via Luleå kommuns Kundcenter: 0920-45 30 00

Teletal

Teletal är gratis för dig.
Det är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefon-samtal.
Du behöver inget tillstånd för att använda Teletal och du behöver inte boka tjänsten.

Tolk

Vi erbjuder tolk vid behov. Kontakta verksamheten du vill veta mer om och be om att få använda en tolk.

Sidan uppdaterades den 30 juni 2023