Centrum mot våld (meänkieli/meänkielelä)

– sulle joka tarttet neuvontaa ja tukea väkivallasta läheisissä suhteissa

Keskusta väkivaltaa vasthaan on kokoavanimitys kahele vasthaanotole - FREDA-ja EQ-vasthaanotto. Näissä vasthaanotoissa sie saatat saa neuvoja ja tukea väkivallasta läheisissä suhteissa.

FREDA-vasthaanotto on sulle joka koet eli olet kokenu väkivaltaa läheisessä suhteessa. FREDA-vasthaanotto on kans lapsile ja nuorile jokka on kokenheet väkivaltaa perheessä

EQ-vasthaanotto tarjoaa tukea sulle jolla on vaikea hoitaa sinun tuntheita, esimerkiks viha, eli jos sie olet käyttäny jonkinlaista väkivaltaa läheisessä suhteessa. Piian sie pölkäät ette sie tulet loukkaamhaan jotaki ketä sie rakastat.

Kontaktaa Freda-vasthaanottoa:

Telefooninumero: 020-44 22 44

Keskustelu ylhäälä ei näy sinun telefooniräkinkissä.

Luulajan kunnan Asiakaskeskuksen kautta: 0920-45 30 00

E-posti: freda@lulea.se

E-palvelu: lulea.se/fredamottagningen

Kontaktaa EQ-vasthaanottoa:

Luulajan kunnan Asiakaskeskuksen kautta: 0920-45 30 00

E-posti: eq@lulea.se

E-palvelu: lulea.se/eq

Sidan uppdaterades den 24 February 2023