Våld i nära relation

Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja och/eller att avstå från att göra något den vill göra.

Det betyder att våldet kan vara:

  • psykiskt
  • fysiskt
  • sexuellt
  • materiellt
  • ekonomiskt
  • latent

Ett barn utsätts för psykiskt våld när de upplever våld i hemmet.

Våld i nära relation påverkar alla inblandade: den våldsutsatta, barnen men också den som bär ansvar för våldet. Men det finns hjälp att få. Våld i nära relation är ett brott, ett socialt problem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem.

Veta mer

FREDA-mottagningen mot våld – för dig som är/har varit våldsutsatt i nära relation och för barn som upplevt våld i familjen

Alternativ-mottagningen mot våldöppnas i nytt fönster – för dig som utövat/utövar någon form av våld i nära relationer.

Läs mer på polisens sida där du som brottsutsatt kan ta reda på vilka rättigheter du har, hur polisen kan hjälpa dig samt vad man kan göra man misstänker att någon är utsatt för våld hemma.

Polisen – Olika typer av brottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisen – Brott i nära relationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.