Våld i nära relation

Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja och/eller att avstå från att göra något den vill göra.

Det betyder att våldet kan vara:

  • psykiskt
  • fysiskt
  • sexuellt
  • materiellt
  • ekonomiskt
  • latent.

Ett barn utsätts för psykiskt våld när de upplever våld i hemmet.

Våld i nära relation påverkar alla inblandade: den våldsutsatta, barnen men också den som bär ansvar för våldet. Men det finns hjälp att få. Våld i nära relation är ett brott, ett socialt problem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem.

Veta mer

FREDA-mottagningen erbjuder stödsamtal eller gruppverksamhet för dig som är/har varit våldsutsatt i nära relation. Vi genomför också stödsamtal efter biståndsbeslut till barn som upplevt våld i familjen.

EQ-mottagningen erbjuder stödsamtal eller digitalt stöd, för dig som har svårt att hantera känslor som till exempel ilska, eller som utövat/utövar någon form av våld i nära relationer.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 22 mars 2023