Våld i nära relation

Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja och/eller att avstå från att göra något den vill göra.

Det betyder att våldet kan vara:

  • psykiskt
  • fysiskt
  • sexuellt
  • materiellt/ekonomiskt
  • latent

Att som barn utsättas för att uppleva våld i hemmet är att jämföra med att utsätta barn för psykiskt och/eller fysiskt våld.

Våld i nära relation är ett brott, ett socialt problem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem. Det påverkar alla inblandade, den våldsutsatta, barnen men också den som bär ansvar för våldet — men det finns hjälp att få.

FREDA-mottagningen mot våld för dig som är/har varit våldsutsatt och för barn som upplevt våld.

Alternativ-mottagningen mot våldöppnas i nytt fönster för dig som utövat/utövar någon form av våld i nära relationer.

Läs mer på polisens sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där där brottsutsatta kan ta reda på vilka rättigheter de har, hur polisen kan hjälpa dem samt vad man kan göra om man misstänker att någon är utsatt för våld hemma.