Kriminalitet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott.

När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare – till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och sluten ungdomsvård – men personer över 18 kan även få fängelsestraff.

Riskfaktorer och skyddsfaktorer

Det finns forskning om vilka riskfaktorer som kan leda till att en person blir kriminell. Det kan handla om att man som barn har olika beteendeproblem,
koncentrationssvårigheter och har svårt att umgås med andra barn och vuxna. Det kan också vara barn som har svårt att följa med i skolarbetet och har svårt att kontrollera känslor. Detta leder ofta till problem med kamrater och skola och kan vara en grogrund för att senare börja begå brott.

Barn och ungdomar som begår kriminella handlingar lever ofta med en stark utsatthet. Föräldrarna kan till exempel missbruka alkohol eller droger, må psykiskt dåligt eller av andra skäl ha svårt att ge barnet kärlek och trygghet.

Små och stora problem hänger samman. Därför är det viktigt att i tidigt skede identifiera barn som riskerar eller har utvecklat beteendeproblem då det kan vara en grogrund för allvarligare sociala problem. Häslofrämjande, förebyggande och tidiga insatser syftar tiull att minska risken för att barn och unga utvecklar problem och ohälsa. Målet är att reducera riskfaktorer och samtidigt stärka skyddsfaktorer.

Hit kan du vända dig

Barn och ungdomssektionen

Veta mer

BRÅ om ungdomar och brott
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsrummet om ungdomar och brott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023