Barn och unga som behöver skydd och stöd

Om du vill ha hjälp för ditt barn och din familj kan du vända dig till oss på bedömningsteamet vid socialförvaltningens barn- och ungdomssektion.

Barn och ungdomar kan själva kontakta oss för att prata med en socialsekreterare.

Du kan få olika former av stödinsatser: 

  • Stödsamtal med socialsekreterare.
  • Råd, stöd och behandling inom öppenvården.
  • Kontaktperson
  • Familjehem eller kontaktfamilj
  • Behandlingshem

Innan vi beslutar om insatser gör vi en utredning som utgår från barnets behov. Vi samarbetar alltid med hemmet och utredningen bygger på vårdnadshavarens samtycke.

Kontakt

Bedömningsteamet, 0920-45 44 24. Telefontid 8-12 vardagar.