Ett barn som sitter i knät på en kvinna

Barn och unga som behöver skydd och stöd

Om du vill ha hjälp för ditt barn och din familj ska du vända dig till oss.

Barn och ungdomar kan själva kontakta oss för att få olika former av stöd: 

  • samtal med socialsekreterare
  • råd, stöd och behandling inom öppenvården.
  • kontaktperson
  • familjehem eller kontaktfamilj
  • behandlingshem.

Innan vi beslutar om insatser gör vi en utredning som utgår från barnets behov. Vi samarbetar alltid med hemmet och utredningen bygger på vårdnadshavarens samtycke.

Kontakt

Luleå kommun, 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023