God man för ensamkommande barn

Barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan någon vårdnadshavare och söker uppehållstillstånd här har rätt att få en god man enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

Barnen placeras genom Migrationsverkets försorg i olika kommuner.

Överförmyndarnämnden förordnar god man för dessa ungdomar. Gode mannens uppgift är att sköta ungdomens ekonomiska angelägenheter och svara för dess personliga förhållanden genom att utgöra ett nav kring vilket ungdomens alla angelägenheter samordnas.

Anmälan behov av god man ensamkommande barn (socialförvaltningen) Pdf, 159.4 kB.

Redovisning av uppdraget görs till överförmyndarnämnden via vår e-tjänst. Arvode utgår för uppdraget och betalas ut av nämnden.

När en god man blivit förordnad ska en förteckning lämnas in. Eftersom de ensamkommande barnen oftast saknar tillgångar och inkomster kan nämnden fatta beslut om redovisningsbefrielse.

Förteckningen lämnas med fördel in via e-tjänsten Administrera uppdrag. Ange då i infomationsrutan att du ansöker om redovisningsbefrielse.

Lämplig som god man

Den som ska utses ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Gode mannen bör därför:

  • behärska svenska i tal och skrift för att obehindrat kunna göra sig förstådd
  • ha goda kunskaper om det svenska samhället, t.ex. om skola och sjukvård
  • ha erfarenhet av barn och ungdomar, gärna även från arbete med personer i utsatta situationer
  • intresse för olika kulturer och livsåskådningar.
  • kunna sätta sig in i nya frågeställningar, t.ex. frågor kring uppehållstillstånd

Bli god man

Är du intresserad av att bli god man för ett ensamkommande barn? Gör en intresseanmälan i e-tjänsten nedan eller kontakta överförmyndarexpeditionen på 0920-45 30 00 eller overformyndarnamnden@lulea.se

Mer information för ditt uppdrag

Blanketter som hjälp i ditt uppdrag, till exempel körjournal, hittar du i vår e-tjänst.

Sidan uppdaterades den 6 mars 2023