Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan till exempel krävas av vissa myndigheter när du ansöker om vissa tjänster eller ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift. Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd.

Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

Du kan ansöka skriftligen, per telefon eller vid ett besök på överförmyndarexpeditionen. Du behöver inte ange anledning till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Luleå kommun och skriver ut och skickar beviset till dig om du inte vill hämta det personligen på överförmyndarexpeditionen.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift

Skicka ansökan till

Överförmyndarexpeditionen
Luleå kommun
971 85 Luleå

Telefon 0920-45 30 00
E-post overformyndarnamnden@lulea.se