För dig som är god man/förvaltare

Här hittar du vår e-tjänst för redovisning och löpande räkenskaper.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OBS! kom ihåg att sända in årsbesked, kontrolluppgifter, kontoutdrag och verifikat i samband med att du lämnar in redovisningen via e-tjänsten.

Försättsblad för insändande av verifikat för ställföreträdare som redovisar via vår öppnas i nytt fönster
e-tjänst.öppnas i nytt fönster

När en god man eller förvaltare har fått beslut om ett nytt uppdrag ska han direkt ta hand om förvaltningen av huvudmannens egendom. Det är viktigt att gode mannen/förvaltaren snabbt tar kontakt med huvudmannen, eventuella anhöriga som kan ha värdefull information att lämna eller behöva få, eventuellt boende där huvudmannen vistas eller andra personer i huvudmannens närhet för att få kännedom om huvudmannens situation och vilka behov och önskemål denne har.

Tänk på att uppdraget startar den dag som framgår av tingsrättens eller överförmyndarnämndens beslut. Tidpunkten framgår även av registerutdraget som gode mannen/förvaltaren får från överförmyndarnämnden och som kan användas för att visa personal på boenden, Försäkringskassan, hyresvärden, bank, Skatteverket (för eventuell anmälan av särskild postadress) och andra aktuella myndigheter och enskilda vem som är god man/förvaltare för huvudmannen.

Ställföreträdaren bör undersöka huvudmannens behov av

  • att egendomen är försäkrad
  • sjuk/aktivitetsersättning
  • handikappersättning (ange även om huvudmannen har kostnader för arvode till god man)
  • bostadsbidrag eller bostadstillägg
  • bistånd enligt socialtjänstlagen (försörjningsstöd, kontaktperson, hemtjänst, särskilt boende m.m.)
  • insatser enligt LSS (ledsagning, personlig assistans, kontaktperson m.m.)
  • bostadsanpassningsbidrag
  • skuldsanering

Gode mannen/förvaltaren bör tänka på att rationalisera sitt arbete så mycket som möjligt genom att till exempel sköta huvudmannens bankärenden via internetbank och använda sig av autogiro när det är möjligt. Överlämnande av fickpengar och matpengar behöver inte alltid göras kontant utan kan oftast ordnas med att huvudmannen får eget bankkort eller att personal på äldreboenden får hantera ICA-kort, Coop-kort eller liknande.

Återställ
Förteckning
Återställ
Överförmyndarspärr
Återställ
Placering av huvudmannens tillgångar
Återställ
Årsräkning
Återställ
Mer information för ditt uppdrag