Kontaktperson

Att ha en kontaktperson är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi söker ständigt kontaktpersoner.