Kontaktperson

Socialförvaltningen söker kontinuerligt kontaktpersoner till personer som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Uppdragets utformning i tidsåtgång och målsättning styrs av den funktionshindrades behov och beslutas av en handläggare. De som beviljas insatsen är i åldern 13-65 år.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

En kontaktperson ska vara en vän som ger råd och stöd i olika vardagssituationer och hjälper att bryta den isolering som ofta är följden av ett funktionshinder.

I samråd med den funktionshindrade planeras aktiviteter för att ta till vara på dennes intressen. Det kan vara fritidsaktiviteter som promenader, bio- och teaterbesök, gå på stan eller träffas hemma.

Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska, en vän att umgås med och som har tid och tålamod och går att lita på.

Vad krävs?

För uppdraget som kontaktperson krävs ingen särskild kompetens. Erfarenhet eller utbildning om olika funktionsnedsättningar kan i vissa fall vara önskvärt men  personlighet och engagemang har stor vikt när kontaktpersoner ska matchas mot uppdragen.

Att vara kontaktperson innebär att man fungerar som en förebild för den enskilde och därför ställs krav på bra bemötande och goda värderingar hos dig som kontaktperson.

Innan påbörjat uppdrag görs en lämplighetsbedömning genom intervju samt en begäran om utdrag ur belastningsregistret. Lägsta ålder för intresseanmälan är 18 år.

Sekretess

Som kontaktperson har man tystnadsplikt. Det innebär att man inte får prata med andra om den man är kontaktperson för, om dennes person eller livssituation.

Ersättning

Som kontaktperson får man arvode och omkostnadsersättning. Ersättningen beräknas utifrån uppdragets omfattning och målsättning. I Luleå kommun följer vi kommunförbundets rekommendationer.

Intresserad?

Nu kan du lämna din intresseanmälan via vår e-tjänst.

Vi söker kontinuerligt kontaktpersoner som kan teckenspråk.

Vi gör alltid en lämplighetsbedömning genom intervju, referenskontakter samt kontroll av social- och polisregister. Lägsta ålder för intresseanmälan är 18 år.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 3 oktober 2023