Ekonomiskt bistånd

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd vid tillfälliga och korta perioder när du har försörjningsproblem.

Ekonomiskt bistånd kan beviljas

  • som försörjningsstöd för att täcka hushållets löpande utgifter. Försörjningsstödet minskas med hushållets inkomster av lön, barnbidrag med mera.
  • till andra kostnader, exempelvis glasögon, läkarvård, medicin samt nödvändig tandvård.

Biståndet är i nivå med vad en låginkomsttagare på orten normalt har råd med.

Så här gör du

  • Du behöver e-legitimation
  • Se till att ansökan är komplett ifylld

När du skriver under ansökan godkänner du också att vi gör kontroller hos olika myndigheter och register. Alla som ansöker om ekonomiskt bistånd registreras i socialregistret.

Om du ansökt om ekonomiskt bistånd förra månaden och behöver fortsatt stöd fyller du i en återansökan om ekonomiskt bistånd. Kom ihåg att spara handlingar som styrker de uppgifter du lämnar inför en eventuell stickprovskontroll.

Om det är första gången du ansöker eller om det är mer än tre månader sedan du ansökte senast behöver du fylla i ansökan om ekonomiskt bistånd. Kom ihåg att bifoga handlingar som styrker de uppgifter du lämnar i ansökan.

Har du inte möjlighet att lämna in ansökan här i e-tjänsten kan du fylla i och lämna in blanketten ansökan om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd Pdf, 208.4 kB, öppnas i nytt fönster. till socialförvaltningen.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Läs mer

Du har rätt till bistånd om du inte själv kan tillgodose ditt behov eller få det tillgodosett på annat sätt. Din rätt till ekonomiskt bistånd kan påverkas om du till exempel:

  • Har pengar på banken. Då ska du i första hand använda dessa till din försörjning.
  • Har andra tillgångar, tillexempel bil eller om du äger din bostad. Då kan du behöva sälja tillgångarna för att använda pengarna till din försörjning.
  • Är sambo, gift, eller registrerad partner, då är denna person skyldig att försörja dig. Har båda försörjningssvårigheter ska ni ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans.
  • Har rätt till andra ersättningar. I första hand ska du ansöka om alla andra ersättningar du kan ha rätt till för att minska ditt behov av ekonomiskt bistånd, till exempel sjukpenning, arbetslöshetsersättning och bostadsbidrag.
  • Du kan själv beräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är arbetslös eller sjukskriven och behöver ekonomiskt bistånd krävs bland annat att du är aktivt arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen eller att du är sjukskriven samt uppvisar aktuellt läkarintyg.

Utifrån ett jämställt och jämlikt perspektiv arbetar försörjningsenheten med målet om egen försörjning. Vi utgår från tanken att egen försörjning främjar allas möjlighet till ett meningsfullt och socialt aktivt liv. Utifrån detta samverkar vi med arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen för att du snabbt ska komma ut i egen försörjning. Du som är sjukskriven kommer att erbjudas samordning av rehabiliteringsinsatser tillsammans med andra myndigheter, exempelvis Region Norrbotten och Försäkringskassan.

Om du inte uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga. Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha nått socialförvaltningen.

Socialförvaltningen kan göra en omprövning av beslutet. Om socialförvaltningen inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till Förvaltningsrätten för prövning. Efter dom i Förvaltningsrätten har både socialförvaltningen och du själv möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd hos Kammarrätten.

Du har rätt att få hjälp och information från socialförvaltningen i samband med överklagandet.

Sidan uppdaterades den 26 september 2023