Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och har till uppgift att träda in tillfälligt vid korta perioder av försörjningsproblem. Målet är därför att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd ges enligt en särskild normlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att täcka hushållets löpande uppehälle. Försörjningsstödet minskas med hushållets inkomster av lön, barnbidrag med mera.

Ekonomiskt bistånd kan även beviljas till andra kostnader, exempelvis glasögon, läkarvård, medicin samt akut-och nödvändig tandvård.

Biståndet är i nivå med vad en låginkomsttagare på orten normalt har råd till.

Återställ
Vem har rätt till ekonomiskt bistånd
Återställ
Överklagan
Återställ
EU-medborgare och ekonomiskt bistånd

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.