Kommunens ansvar när någon går bort

Under vissa omständigheter har socialnämnden ett ansvar gällande hantering av en persons bortgång. Ansvaret är fastställt enligt begravningslagen och ärvdabalken.

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom tre månader efter dödsfallet. En dödsboanmälan är kostnadsfri och kan ersätta bouppteckningen, när boets tillgångar inte räcker för denna. Dödsboanmälan kan bara göras av socialnämnden.

Viktigt att tänka på:  Begravningskostnaderna är prioriterade och skall betalas före alla andra utgifter. Finns autogiro ska detta stoppas och finns betalningar inlagda i internetbanken ska dessa stoppas. 

Begravningskostnader

Räcker inte dödsboets tillgångar till begravningskostnaderna finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd till dessa. Ta kontakt med socialtjänsten innan begravning beställs för att få upplysning om vilka regler som gäller.

Övrigt

Socialnämnden har i vissa situationer ansvar för dödsboförvaltning och begravning.

Information

Mer information hittar du i Luleå kommuns foldrar som även kan beställas i tryckt format av våra boutredare.

Kontakt

Att veta när och hur du ska göra en dödsboanmälan kan vara svårt. Kontakta våra boutredare via e-tjänsten eller 0920-45 30 00. Vi kontaktar dig inom tre arbetsdagar.

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023