Dödsfall och begravning

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Hur förlusterna upplevs är individuellt men dödsfall är oftast smärtsamma.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

  • En känsla av bedövning
  • Humörsvängningar
  • Koncentrationssvårigheter
  • Oregelbunden sömn
  • Förändrade matvanor
  • Energiförlust

Sorgearbetet kan beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. Det är inte tiden som avgör om sorgen läker utan det är vad man gör under tiden.

Borgerlig begravning

Huvudman för begravningsverksamhet är Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., trots att kyrkan har skiljts från staten. Kyrkan ska tillhandahålla en särskild begravningsplats även för dem som inte tillhör något kristet samfund.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattsedeln. Begravningsavgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, diverse transporter och lokal för begravningsceremoni, som kan vara i ett kapell eller i en offentliga samlingssal. Den som är medlem i Svenska kyrkan har alltid rätt till begravningsakt i kyrka.

För den som vill ha en begravning utanför Svenska kyrkan finns borgerlig begravning. En borgerlig begravningsakt är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det finns inga bestämmelser om hur begravningen ska utformas eller om vem som får förrätta akten. Det är möjligt att utforma begravningen utifrån personliga önskemål.

Hos begravningsbyråer finns uppgifter om de borgerliga begravningsförrättare som finns i Luleå.

Begravningsbyråer hjälper ofta till att utforma den borgerliga begravningsakten. En anhörig kan vara begravningsförrättare och de anhöriga kan fritt välja lokal, sång och andra inslag i akten. Personligt farväl kan tas i ett gravkapell eller direkt vid graven.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser ombud som ska följa begravningsverksamheten och bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

I ombudets uppdrag ingår bland annat att ha aktuell kunskap om begravningsfrågor, att ha kunskap och förståelse för olika religioner och dess begravningsseder och att finna värdiga och passande lokaler för begravningsceremonier, utan religiösa symboler. 

Mer om begravningsombud

Veta mer

BRIS om sorg och kris​ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 10 januari 2023