Begravningsombud

Länsstyrelsen utser ett begravningsombud som ska granska hur begravningsverksamhetens huvudman, Svenska kyrkan, tar tillvara intressen för de som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombudets ansvarsområde i Luleå kommun omfattar dessa tre församlingar:

  • Luleå domkyrkoförsamling
  • Nederluleå församling
  • Råneå församling

Begravningsombudets uppgifter och ansvar

En av begravningsombudets uppgifter är att hålla sig insatt i hur begravningsverksamheten är organiserad och hur jordfästningar arrangeras för de som inte är med i Svenska kyrkan.

Ombudet håller kontakt med företrädare för andra trossamfund och informerar om sin verksamhet. Ombudet ska också ta reda på vilka önskemål angående begravningsverksamheten som finns hos de som inte tillhör Svenska kyrkan.

Om ombudet bedömer att det finns önskemål som behöver ordnas läggs förslag om det till Svenska kyrkan. Begravningsombudet ska också yttra sig till Kammarkollegiet angående församlingarnas förslag om begravningsavgift för dem som inte är med i Svenska kyrkan.

Du kan läsa mer om begravningsombudets uppgifter i 49§ begravningsförordningen.

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023