Kontaktperson

Har du ett stort hjärta och står med båda fötterna på jorden?
Har du ett intresse av att jobba med människor och vill hjälpa till?
Socialförvaltningen söker just nu kontaktpersoner för barn och ungdomar. Kanske är du precis den person som någon av våra barn och ungdomar väntar på?

Vad innebär kontaktpersonsuppdraget?

Kontaktperson är en insats som regleras av socialtjänstlagen. Att ha en kontaktperson är frivilligt och innebär ett stöd för den enskilde.

Kontaktpersonens uppdrag kan se olika ut, allt styrs av den enskildes behov. Stödet kan vara av praktisk art men oftast handlar det om ett personligt stöd. Hur ofta man träffas och syftet med kontakterna regleras av den plan vi gör tillsammans med den enskilde.  

Kontaktpersonens egenskaper

Det finns inga särskilda utbildningskrav för kontaktpersoner. Vi ser dock att du är minst 20 år. Vi söker vuxna med olika bakgrund och erfarenhet. Vi matchar alltid rätt kontaktperson med rätt uppdrag.
Som kontaktperson är det viktigt att du tänker på att du är en förebild för den enskilde. Din moral och dina värderingar är mycket betydande. 

Stöd och handledning

Socialsekreteraren handleder och stöttar dig i ditt uppdrag så syftet med stödet uppnås.
Samarbetet mellan socialsekreteraren och dig som kontaktperson är mycket viktig. Om planen som socialsekreteraren gjort inte fungerar eller fullföljs, måste kontaktpersonen signalera. 

Sekretess

Som kontaktperson omfattas du av sekretesslagstiftningen. Du får inte prata med andra om den du är kontaktperson för, inte om dennes person eller förhållanden. Sekretessen gäller inte mot socialsekreteraren som måste få information för att kunna följa upp hur insatsen fungerar.

Som kontaktperson har du anmälningsplikt, d.v.s. om man i sitt uppdrag ser att barn eller ungdom utsätts eller utsätter sig själv för fara, är man skyldig att meddela socialförvaltningen (socialsekreteraren) så att barnet/ungdomen kan få hjälp i sin situation.  

Ersättning

Som kontaktperson får man arvodes- och omkostnadsersättning. Ersättningens storlek beror på uppdragets svårigheter och hur ofta man träffas. I Luleå följer vi kommunförbundets rekommendationer.  

Hur blir man kontaktperson?

Om du vill bli kontaktperson gör du en intressanmälan via e-tjänsten. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.

Luleå kommun gör alltid en lämplighetsbedömning genom intervju, referenskontakter samt kontroll av social- och polisregister. Lägsta ålder för intresseanmälan är 18 år.

Sidan uppdaterades den 3 oktober 2023