Föräldrasupporten på fler språk

För dig som är förälder och i behov av stöd och rådgivning

Föräldrasupporten erbjuder dig som är förälder, eller annan viktig vuxen, vägledning och stöd i frågor som rör barn och ungdomar. Det kan handla om att hantera utmaningar i vardagen och hitta verktyg för att bemöta barnet i olika situationer under uppväxten. Det kan handla om barn som inte lyssnar, syskonbråk, tonårsbekymmer eller skolproblem. Eller barn som är ledsna, oroliga, rädda eller har ett häftigt humör. Vi finns för dig som har barn och ungdomar i åldrarna 0–20 år. Vi kan hjälpa dig hantera både små och stora svårigheter i föräldraskapet och hitta nya vägar framåt. Du kan träffa oss för enskilda samtal i våra lokaler eller via videosamtal. Du är också välkommen att delta i våra föräldrakurser som tar upp olika teman kring barn, unga och föräldraskap.

Kontakta oss:

Telefonnummer: 0920-45 45 20

Via Luleå kommuns Kundcenter: 0920-45 30 00

Mejl: foraldrasupporten@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 februari 2023