Familjerådgivning

(romani chib kelderash/romani chib kalderašicko)

Tuke kaj trubol azutimos ande pashe relatcija

Familjako azutimos keren buchi pe sar te trajis ande jehk than, butivar ansurime manush. Sa le manush varikana si len problemo ano trajo. Amende shaj aves te trajisa korkoro, te san ansurime, te si tut glati vaj naj tut glati. Divanori kaj si amende po familjako azutimos sar eksemplo te azutinas kana si pa komunikatcija, xingar, relatcijaki xingar, separatcija aj pa sexualiteto.

Amende si obligatcija te na phenas varikaske aj te na ramonas journalno. Zal pe te avel o manush anonymo kana san po familjako azutimos.

Le kontakto amensa:

Telefono: 0920-45 43 90

Observatcija kana maras telefono chi dichol amaro numero.

Pa Luleå komunako centro: 0920-45 30 00

e-poshta: familjeradgivningen@lulea.se.

Na bister te mukhes informatcija sar te las tusa kontakto aj na bister te na ramos variso ande poshta kaj shaj boldel pe karing tute. Te si ke nakhes xingar vaj martos ande relatcija, ramosar godo kana les kontakto amensa. Atunchi das tut divano kana san korkoro aj pala godo vi le dujenge te si vorta pala tumende.

Sidan uppdaterades den 24 February 2023