Barn och ungas rättigheter

Alla barn och unga i Sverige har rättigheter. Det står i barnkonventionen. Den är lag. Du är barn fram till den dagen då du fyller 18 år.

Dina rättigheter

Alla barn och unga är lika värda. Inget barn får behandlas illa. Det är det lag på.

Du har rätt att leva och utvecklas, att ha det bra helt enkelt. Du ska få gå i skolan. Du ska kunna ha det skönt och roligt när du är ledig. Du har rätt att vara med din familj och att vara trygg.

Allt som vuxna bestämmer om dig ska utgå ifrån vad som är bäst för dig. Om vuxna ska bestämma något som påverkar dig, så har du rätt till att berätta hur det är för dig och hur du tycker att det ska vara. Det står i lagen.

Det här har du rätt till

Vara med och bestämma.

Känna dig trygg.

Vara med din familj.

Få hjälp om du har det svårt.

Tycka vad du vill.

Ingen får göra dig illa.

Fritid, lek, kultur och vila.

Må bra!

Vara den du är.

Barnkonventionen

Många länder har tillsammans kommit överens om barnens rättigheter.

De olika länderna är med i Förenta nationerna, som kallas FN. Tillsammans i FN har länderna skrivit ett dokument som heter barnkonventionen. Där står barnens rättigheter.

Många länder har bestämt att det ska vara lag på barnkonventionen. Sverige är en av de länderna. Därför är dina rättigheter en lag i Sverige.

Barns rättigheter i Luleå kommun

Kommunen gör många saker som berör barn. Till exempel sköta skolor och förskolor och badhus.

Kommunen hjälper familjer, barn, unga och vuxna som har det svårt. Kommunen bestämmer var det ska byggas hus och vägar. Därför måste kommunen alltid tänka på barnets rättigheter.

Många gånger gör kommunen det. Men det är många som jobbar i kommunen. En del behöver lära sig mer. Därför finns det en barnrättsgrupp. Barnrättsgruppen berättar om barns rättigheter för andra i kommunen. De lär ut hur vuxna kan lyssna mer på barn.

Har du det jobbigt?

Är det någon som bryter mot dina rättigheter? Har vuxna bestämt saker utan att lyssna på dig? Har du det svårt? Då kan läsa info för barn som har det jobbigt.

Mer om dina rättigheter

På sidan Mina rättigheter Länk till annan webbplats. finns info som är skriven för barn i olika åldrar. Där finns också artiklar om sånt som pågår just nu. Du kan också läsa om hur du gör när du har det jobbigt. Länk till annan webbplats.

För dig som är vuxen

Jobbar du inom kommunkoncernen och vill bli bättre på barnrätt? Kontakta barnrättsgruppen via Åsa Koski, barnrättsstrateg.

Ring kundcenter på telefon 0920-45 30 00.
E-post lulea.kommun@lulea.se

Sidan uppdaterades den 23 februari 2023