Frågor och svar

Kan jag och min make/maka bo i samma bostad?

Makar, sambos och registrerade partners har möjlighet att få lägenhet i samma boende. Inom vissa vård-och omsorgsboenden kan vi erbjuda makar att bo i samma lägenhet, eller i samma boendeenhet men i olika lägenheter på grund av lägenheternas storlek.

Får jag ha djur på vård- och omsorgsboendet?

På vissa av våra vård- och omsorgsboende kan du flytta in tillsammans med ditt husdjur. De djur som är tillåtna är katt, hund, akvariefiskar och burfåglar. Mer information hittar du under respektive vård- och omsorgsboende.

Får jag välja vård- och omsorgsboende?

Nej, du får ett erbjudande om plats på det vård- och omsorgsboende där det finns en ledig lägenhet. 

Kontaktperson och genomförandeplan

För oss är du i centrum. Vi ser helheten i din vardag och får den att fungera. Vårt mål är att ge dig hjälp utifrån dina önskemål, ditt inflytande och din delaktighet. Du ska kunna leva ett aktivt liv även om du har behov av hjälp. Tillsammans med dig upprättar vi en genomförandeplan utifrån dina behov och önskemål.

För att kunna ge dig en god omvårdnad och bra omsorg så är en i personalen din kontaktperson. Kontaktpersonen har till uppgift att vara behjälplig vid frågor som rör dig och har en helhetssyn kring dina behov.

Sidan uppdaterades den 20 februari 2020