Mötesplatser

Välkommen till kommunens mötesplatser du som är senior, funktionshindrad eller anhörig.

Här får du en meningsfull tillvaro och aktiviteter i gemenskap med andra. På de flesta mötesplatser finns det en möjlighet att köpa fika.  

Mötesplatser i Luleå kommun

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.