Hemrehabteamet

Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande insatser till dig som är 18 år eller äldre. Du har inga eller få hemtjänstinsatser sedan tidigare.

Att få vara självständig och bibehålla sina förmågor är viktigt för alla, oavsett ålder och funktionsnedsättning. Forskning visar att vi människor mår bättre, har en bättre livskvalitet och upprätthåller våra förmågor om vi får möjlighet att utföra meningsfulla aktiviteter så självständigt som möjligt.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

  • Specifik träning i vardagen
  • Anpassning av hemmiljö
  • Förskrivning/ Utprovning av enklare hjälpmedel
  • Tips och rådgivning för att underlätta vardagens aktiviteter
  • Information om andra verksamheter inom Luleå kommun

För många räcker det med ovanstående insatser för att klara de situationer man upplever begränsningar i. Om det framkommer att du har behov av mer omfattande rehabiliteringsinsatser så kan vi hänvisa dig vidare till ordinarie rehabteam i kommunen alternativt till regionens verksamheter.

Besök från hemrehabteamet är kostnadsfritt. Vid förskrivning av hjälpmedel tas avgift ut enligt gällande riktlinjer.

Kontakta Hemrehabteamet via Luleå kommuns kundcenter, tel. 0920-45 30 00

Mer om oss

Hemrehabteamet består av en arbetsterapeut och en fysioterapeut som erbjuder tidiga, hälsofrämjande och förebyggande insatser till dig som är 18 år eller äldre och har få eller inga hemtjänstinsatser sedan tidigare.

Rehabiliteringsinsatserna syftar till att du får möjlighet att bibehålla eller förbättra dina förmågor för att möjliggöra självständighet, delaktighet och trygghet i de vardagliga aktiviteterna i ditt hem. Insatserna sker i hemmet och dess närmiljö under en kortvarig, begränsad period.

Sidan uppdaterades den 29 juni 2022