Äldre man håller händer på en käpp, en vårdpersonal håller handen ovanpå.

Demensteamet

Vi erbjuder råd, stöd och handledning till personer med demens samt till anhöriga och personal.

En person som insjuknar i en demenssjukdom blir mer beroende av sin omgivning. För att underlätta vardagen och förstå den nya situationen både som sjuk och som anhörig, kan ett stöd från omgivningen vara värdefullt.

Ring demensteamet

 • för råd, stöd och vägledning till den demenssjuke och anhöriga
 • för att få information om vad kommunen har att erbjuda
 • för anmälan att delta i en anhöriggrupp och föreläsningar. Syftet med träffarna är att ge
  anhöriga och närstående möjlighet att möta andra i samma situation, utbyta erfarenheter
  och stödja varandra. Ge fördjupad kunskap om demenssjukdomar, omvårdnad och bemötande

Anhörigutbildning för dig med en demenssjuk förälder

Den här utbildningen riktar sig till dig som är anhörig och har en förälder med demenssjukdom.

Under träffarna kommer du att få information om sjukdomen, träffa olika yrkesroller som arbetsterapeut och sjuksköterska. Du får även information om bemötande och vilka typer av hjälp som finns att få för dig och din närstående.

Gruppen är sluten med tystnadsplikt och du får träffa andra som är i liknande situation.
Utbildningen omfattar tre träffar.

Våren 2023

 • 14 februari
 • 21 februari
 • 28 februari

Tid: kl. 18-20

Plats: Lokal Gläntan, Midskogens vård- och omsorgsboende, Gymnasievägen 6.

Att delta är kostnadsfritt.

Anmälan görs till metodutvecklarna i demensteamet, 0920-45 30 00.

Anhörigutbildning för dig med en demenssjuk make/maka/partner

Den här utbildningen riktar sig till dig som är anhörig och har en make/maka/partner med demenssjukdom.

Under träffarna kommer du att få information om sjukdomen, träffa olika yrkesroller som arbetsterapeut och sjuksköterska. Du får även information om bemötande och vilka typer av hjälp som finns att få för dig och din närstående.

Gruppen är sluten med tystnadsplikt och du får träffa andra som är i liknande situation.
Utbildningen omfattar fem träffar.

Våren 2023

 • 13 februari
 • 20 februari
 • 27 februari
 • 6 mars
 • 13 mars

Tid: kl. 14-16

Plats: Lokal Gläntan, Midskogens vård- och omsorgsboende, Gymnasievägen 6.

Att delta är kostnadsfritt.

Anmälan görs till metodutvecklarna i demensteamet, 0920-45 30 00.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss via Luleå kommuns Kundcenter 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023