Demensteamet

En person som insjuknar i en demenssjukdom blir mer beroende av sin omgivning. För att underlätta vardagen är stödet från omgivningen värdefullt.

Vi som arbetar i teamet är metodutvecklare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor.

Kontakta oss för:

  • råd, stöd och vägledning
  • information om vad kommunen har att erbjuda
  • anmälan att delta i en anhöriggrupp och föreläsningar

I anhöriggruppen får närstående en möjlighet att möta andra i liknande situation och kan utbyta erfarenheter med varandra.

Utbildningar inom demens.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.