Äldresupporten på lättläst svenska

Äldresupporten erbjuder råd och stöd

för ett mer hälsosamt liv.

Vi finns för dig som är 65 år och äldre.


Vi anordnar aktiviteter både enskilt

och i grupp.

Vi kan besöka dig hemma

och hjälpa dig med digital teknik.


Vi ger också tips för att komma i gång

med aktiviteter som bidrar till din hälsa.


Syftet är att bidra till ett hälsosamt åldrande

och en aktiv vardag som du trivs med.

Kontakta oss:

Via Luleå kommuns Kundcenter: 0920-45 30 00

Mejl: aldresupporten@lulea.se

E-tjänsten: lulea.se/aldresupporten

Sidan uppdaterades den 30 juni 2023