Illustration: Joakim Höggren

E-handel

Med e-handel menas ett sätt att skapa effektivare inköpsprocesser med IT som stöd. Det handlar om att använda IT-stöd för hela arbetsflödet från beställning via leverans till fakturahantering.

E-handel ger Luleå kommun möjligheter att genom IT-stöd göra avtal, leverantörer och priser m.m. lättillgängliga för de som ska beställa varor och tjänster. När IT-stöd används i hela processen så kan kommunens inköp styras på ett bra sätt och hanteringen förenklas i efterföljande steg.

Vi arbetar med e-handel enligt standarden SFTI Länk till annan webbplats. som Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar och vi ställer ofta krav vid upphandlingar på att leverantörer ska kunna använda denna standard.

Den mest effektiva lösningen för Luleå kommun är så kallad integrerad e-handel. Detta innebär att leverantören elektroniskt sänder en produktkatalog till Luleå kommun, det vill säga ett sortimentsutbud och prislista, enligt SFTI/ESAP affärsprocess 6. Produktkatalogen ska helst vara i Edifact-format, en så kallad Pricat, men det går även att sända katalogen i cellstrukturerat format, exempelvis i en Excel-fil.

Leverantören ska även kunna ta emot ordrar baserat på katalogen vilket också ska ske enligt affärsprocess 6, vilket ska resultera i ett avropserkännande från leverantören som bekräftar att varorna kan levereras.

Luleå kommuns varumottagning/ankomstkontroll underlättas om leverantören har stöd för leveransavisering, annars kan följesedel användas för detta. Inom vissa varuområden eller vid vissa logistiklösningar, som t.ex. samordnad varudistribution, är leveransavisering extra värdefullt.

Efter att leveransen genomförts skickar leverantören en faktura i formatet PEPPOL BIS Billing 3 till Luleå kommun.

För leverantörer som saknar en egen e-handelslösning är det möjligt att istället använda en lösning med en så kallas leverantösportal. Luleå kommun skickar då en order/beställning i formatet Sveorder eller någon annan typ av enkel beställning. Leverantören får ordern genom att hämta hem den i en webb-portal.

Leverantören kan bekräfta ordern i portalen med ett ordersvar som skickas via e-post.

Efter att leveransen genomförts skickar leverantören en faktura i formatet PEPPOL BIS Billing 3 till Luleå kommun. 

Om du vill veta mer om SFTI och affärsprocess 6 m.m. så hittar du mer information på SFTIs hemsida Länk till annan webbplats.. Du har även möjlighet att kostnadsfritt ställa frågor via mail till SFTIs tekniska kansli genom att maila till tekniskt.kansli@skl.se.

Beroende på bransch och vad som är lämpligt för den aktuella varugruppen finns olika typer av e-handelslösningar. Här kan du läsa mer om de olika alternativen.

Sidan uppdaterades den 3 januari 2023