Medelstora förbränningsanläggningar

Om anmälningsplikten samt publicering av de anläggningar som är registrerade i Luleå kommun

Anmälningsplikt för medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhetsutövare som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att meddela detta till tillsynsmyndigheten. En medelstor förbränningsanläggning har en sammanlagd installerad effekt på 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Registreringskrav för anläggningar

Nya anläggningar ska registreras innan de tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 19 december 2018.

Övriga anläggningar, som har varit i drift före 20 december 2018 har dispens från registrering till 2024 eller 2029 beroende på anläggningseffekten.
- Om effekten är högre än 5 megawatt ska registrering göras senast 1 januari 2024.
- Om effekten är högst 5 megawatt ska registrering göras senast 1 januari 2029.

Använd gärna vår e-tjänst för att registrera anläggningarna Länk till annan webbplats.

Mer om medelstora förbränningsanläggningar

En medelstor förbränningsanläggning är en anläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om medelstora förbränningsanläggningar. Länk till annan webbplats.

De anläggningar som är registrerade i Luleå kommun

Enligt förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar ska varje tillsynsmyndighet offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till.

Registrerade anläggningar

 

Sidan uppdaterades den 16 april 2024