Förorenad mark

Om du hittar eller orsakar en förorening av mark så är du skyldig att kontakta avdelning miljö och bygg. Telefonnumret till vårt kundcenter är 0920-45 30 00 och kundcentret är öppet måndag-fredag, mellan 08.00 och 17.00.

Om det är en förorening som riskerar att sprida sig så kontakta även räddningstjänsten.

Ifall föroreningen måste saneras så ska en anmälan lämnas till avdelning miljö och bygg innan saneringen genomförs. Du kan göra din anmälan med vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

Förorenaren betalar

Reglerna kring markförorening styrs av miljöbalken. Utgångspunkten är alltid att det är den som orsakar föroreningen som ska betala.

En förorening kan uppstå i mark, byggnader eller vattenområden. Det kan t ex röra sig om en lastbil som stått och läckt olja, en kemtvätt där det har spillts perkloretylen eller en anläggning för tryckimpregnering där förorening skett.

Den eller de verksamhetsutövare som har orsakat föroreningen är i första hand ansvariga för sanera det förorenade området. I andra hand kan kraven komma att ställas mot fastighetsägaren. Ansvaret omfattar både det område som ursprungligen förorenats och områden som föroreningarna eventuellt spridits till.

Mark förorenad av olja

Sidan uppdaterades den 22 december 2023