Mark och lokaler bild

Foto: Fredrik Broman

Mark & lokaler

Letar du en ledig yta, kanske i stan eller på landsbygden? Här hittar du nyttig information om lediga lokaler eller tomter.

Byggdialog i Luleå

Byggdialogen är en väg in för er som vill bygga i Luleå. Välkomna med era idéer och förslag om byggande och samhällsbyggnad.

Köp och försäljning av mark

Läs om priser för tomtmark för bostäder, kontor och handelsändamål samt om aktuella markanvisningar på sidan om mark och exploatering.

Luleå industripark

Luleå Industripark är ett företagskluster för grön industriell omställning. Luleå kommun äger och utvecklar Luleå Industripark i nära samarbete med näringsliv och universitet.

Detaljplaner

Bygglov

Sidan uppdaterades den 18 oktober 2023