LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att kommunen ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. En möjlighet att påverka! 

Enkäten finns tillgänglig på
svenska, engelska, arabiska, dari och somalisk.

Enkät-undersökningen

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i Luleå ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, hälsa, trygghet, fritid och framtid. Undersökningen genomförs var tredje år i årskurs åtta, år två på gymnasiet samt bland invånare som fyller 24 år under året. Enkäten är digital och genomförs i skolan.

Film om påverkan

Film från Luleå Kommun

Film från Myndighet för ungdoms- och civilsamhällesfrågor