Kunnan eri hallinnon alat

Luulajan kunnassa on yhdeksän eri hallinnonalaa ja heidän palveluksessa on noin 6400 henkilöä. 

Hallinnonalat

  • Kaupungin rakennushallinto
  • Kunnanjohtohallinto
  • Lapsi- ja koulutushallinto
  • Kulttuurihallinto
  • Pelastuspalvelu
  • Sosiaalihallinto
  • Työmarkkinahallinto
  • Vapaa-ajan hallinto
  • Ympäristö- ja rakennushallinto