Uskotun miehen tehtävät

Uskottu mies auttaa useimmiten alla mainituissa tehtävissä. Toimeksianto voi sisältää kaikki kolme osa-aluetta tai vain osan niistä.

Oikeuksien valvonta; uskottu mies huolehtii päämiehen yleisistä oikeuksista yhteiskunnassa esim.

 • hakee tukipalveluja sosiaalitoimelta
 • hakee asumistuka ja muita taloudellisia tukia
 • valittaa päätöksistä
 • allekirjoittaa sopimukset
 • valvoo päämiehen oikeuksia kuolipesissä

Omaisuuden hallinta; uskottu mies hoitaa päämiehen talousasioita, kuten

 • hallinnoi tulot ja säästöpääoman
 • maksaa laskut
 • antaa taskurahaa
 • huolehtii, että päämiehen omaisuus on vakuutettu

Asioiden hoito; uskottu mies valvoo, että päämies voi elää mahdollisimman normaalia elämää huolehtimalla mm. että

 • asumismuoto toimii
 • arkielämä toimii erilaisin hoiti ja tukitoimin
 • tarjolla on mielekästä toimintaa
 • yksinäisyyttä ehkäistään esimerkiksi hakemalla yhteyshenkilöä

Sidan uppdaterades den 23 tammikuuta 2023