Doarjja ruovttus

Doarjja ruovttus mearkkaša sierra hámát doarjagiin veahkkin dutnje sáhttit orrut ruovttus nu guhká go vejolaš ja leahkit nu iešráđálaš go vejolaš árgabeaivvis.

Doarjja sáhttá addot beaivet ja jus lea dárbu maid ihkku. Min doaimmain vejolašvuohta váikkuhit, oassálastit ja dorvvolašvuohta lea diehttelas.

Beroškeahttá jus lea nuorra dahje boaris sáhtát juolluduvvot doarjaga ruovttobálvalusaid doaibmabijuid hámis. Doarjja sáhttá leat fuolahusbijut ja dahje bálvalusbijut. Oažžun dihte doarjaga ruovttus mii guorahallat ja mearridit du dárbbu birra.

Stöd i hemmet

Stöd i hemmet innebär olika former av stöd som ska bidra till att du klarar av att bo kvar hemma så länge som möjligt och vara så självständig som möjligt i vardagen.

Stödet kan ges på dagen och om behov finns även på natten. I våra verksamheter är inflytande, delaktighet och trygghet en självklarhet.

Oavsett om du är ung eller gammal kan du beviljas stöd i form av hemtjänstinsatser. Stödet kan bestå av omsorgsinsatser och/eller serviceinsatser. För att få stöd i hemmet utreder vi och tar ett beslut om ditt behov.

Sidan uppdaterades den 23 January 2023