Varför har Luleå kommun en visselblåsarfunktion?

Syftet med Luleå kommuns visselblåsarfunktion är att du anonymt ska kunna anmäla misstanke om oegentligheter och missförhållanden inom Luleå kommun om du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom organisationen.