Överenskommelse mellan Luleå kommun och polisen

Polisen och kommunen har förnyat samverkansöverenskommelsen. Den ger förutsättningar för att ytterligare stärka arbetet kring att öka tryggheten och minska brottligheten i Luleå kommun.

Vi kommer bland annat säkerställa förutsättningar för att införa en beprövad metod för ett systematiskt trygghetsskapande arbete (EST – effektiv samordning för trygghet). Inom de närmaste åren kommer vi förutom att fokusera på det trygghetsskapande arbetet också fokusera på det brottsförebyggande arbetet riktat till ungdomar och tillgänglighetsfrågor gällande missbruk inom alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDT-S).

Samverkansöverenskommelsen gäller för åren 2020-2023 och kommer årligen att kompletteras med en mer detaljerad verksamhetsplan som styrgruppen beslutar om.

I verksamhetsplanen för åren 2020-2021 kommer vi att särskilt fördjupa vårt arbete genom att:

  • Trygghet - Arbeta fram konkreta åtgärder utifrån en gemensam lägesbild och orsaksanalys för att öka tryggheten samt fortsätta vårt arbete med våld i offentlig miljö exempelvis genom utbildning i ansvarsfull alkoholservering och tillsyn av serveringsställen.
  • Ungdomar – Utifrån aktuell lägesbild och orsaksanalys ta fram konkreta åtgärder eller aktiviteter riktat till ungdomar med fokus på att fördjupa samarbetet mellan skola, socialförvaltning, polis och fritidsgårdar. Arbetet syftar till att omhänderta uppkomna problem men även ett långsiktigt förebyggande arbete. Samverkan sker också genom sociala insatsgrupper (SIG) som riktar sig till ungdomar som vill ta sig ur den kriminalitet de hamnat i och är i behov av stöd.
  • ANDT-S - Vi samverkar även kring frågorna runt tillgängligheten och det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, doping, tobak och spelmissbruk (ANDT-S). Detta börjar formera sig och vi fördjupar och fortsätter utveckla både samverkan och det förebyggande arbete som krävs.

Genom samverkansöverenskommelse har vi skapat förutsättningar för att få verkstad och fördjupa vårt arbete men också möjligheter till att i förlängningen öka samverkan med civilsamhället och näringslivet. Effekterna är långsiktiga och vi kommer att följa utvecklingen noga. Tillsammans leder vi det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet framåt i Luleå kommun.

Läs mer

Verksamhetsplan 2020-2021 Pdf, 2.1 MB.
Samverkansöverenskommelse 2020-2023 Pdf, 2.7 MB.
Samverkansöverkommelse 2017-2019 Pdf, 289.9 kB.
Överenskommelse mellan Polisen och Luleå kommun 2014-2016 Pdf, 938.8 kB.
Överenskommelsen mellan Polisen och Luleå kommun 2012-2013 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Aktiviteter och mål kopplade till Överenskommelsen 2012-2013 Pdf, 377.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Arbete enligt tidigare överenskommelse 2010-2011 Pdf, 413.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanfattning av samarbetet mellan polis och kommun 2012 Pdf, 272.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades den 26 november 2020