Två barn

Trygghet och folkhälsa

Folkhälsa handlar om hälsan i befolkningen och fördelningen mellan kön, grupper och geografiska områden.

De flesta vuxna i Luleå uppger att de har en god hälsa och barn och unga trivs i skolan. Senaste trygghetsmätningen visade att Luleå finns bland de kommuner i landet med högst andel som anser sig trygga. Andelen ungdomar som dricker alkohol, röker eller använder narkotika minskar eller ligger på en relativt låg nivå.

Men det finns skillnader i hälsa i Luleå. Vi vet att högutbildade i Luleå lever längre än lågutbildade. Det finns skillnader i hälsa mellan olika stadsdelar, även om skillnaderna inte är så stora som i storstäderna. Det finns också grupper som har en sämre hälsa än andra, till exempel personer med funktionsnedsättning.

Målet om jämlik hälsa

Luleå kommuns styrka i arbetet för jämlikhet finns i det strukturella arbetet. Barn och unga har en särskild prioritering. Luleå kommun har ett övergripande hållbarhetsmål om en god och jämlik hälsa och jämlikhet finns att hitta i de flesta av kommunens nio övergripande mål. Regionalt finns mål om jämlik hälsa och det nationella folkhälsomålet är ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoskillnaderna inom en generation. (2048)”

Läs mer om hur Luleåborna mår.

Vill du bidra till hälsa på lika villkor för Luleåborna? Då kan du söka sociala investeringsmedel för projekt i samverkan med kommunen.

Sidan uppdaterades den 21 juni 2023