Tillgänglighet i Luleå

Luleå kommun arbetar med att öka tillgängligheten och kunskapen kring tillgänglighet i Luleå.

Luleå kommun har ett kommunalt tillgänglighetsråd.

Fysisk tillgänglighet

Luleå kommun har under ett antal år arbetat med att förbättra den fysiska tillgängligheten i staden. Detta genom att ta bort enkelt avhjälpta fysiska hinder på gator, offentliga platser och i offentliga lokaler. Det har möjliggjort att en större andel av befolkningen rör sig fritt genom centrum, till exempel den med rullstol eller synskada. Under 2019 färdigställs arbetet med att göra busshållplatser tillgängliga.

För att du själv ska kunna avgöra om olika kommunala fastigheter är tillgängliga utifrån dina behov finns detaljerad information i Tillgänglighetsdatabasen. Besök databasen genom att klicka på länken nedan. Välj Norrbotten och därefter Luleå.

Tillgänglig information

Tillgänglig information handlar om att den med synnedsättning ska kunna besöka vår webbplats, att den med dyslexi ska förstå språket och att den som behöver en översättning till ett annat språk ska få det. Kommunen har förbättrat sin webbplats och ska också i ett löpande arbete göra sin information mera tillgänglig för alla.

Samlad information

Sidan uppdaterades den 24 september 2019