isslott

Isslottet i Kemi.

Vänorter

Vänortsutbyte kan idag ses som ett av de mer påtagliga inslagen i kommunernas allmänna internationalisering. Med vissa av vänorterna finns ett aktivt och regelbundet utbytessamarbete, medan samarbetet med andra är mer eller mindre vilande. Vänortsutbytet fungerar också ofta som avstamp för ett kommersiellt eller projektinriktat samarbete inom olika sektorsområden.

Genom vänortssamarbete vill Luleå kommun:

  • Delta i olika transnationella EU-projekt.
  • Förstå andra kulturer samt utbyta erfarenheter, kunskap och bästa praxis mellan verksamheterna.
  • Bedriva skolutbyten, kulturella utbyten och idrottsutbyten.

Svenska Kommunförbundet uppmuntrar kommunerna i Sverige att söka samarbete med andra länder än de traditionella och att utveckla nya verksamhetsområden, inom till exempel näringslivsfrågor.

Att vara vänort med en stad innebär bland annat att samarbeta och byta erfarenheter, lära av och stödja varandra samt genomföra gemensamma projekt.

Luleås vänorter:

  • Kemi, Finland
  • Tromsö, Norge
  • Santa Lucia de Tirajana, Gran Canaria, Spanien
  • Puerto Cabezas, Nicaragua
  • Zenica, Bosnien Hercegovina

Sidan uppdaterades den 2 september 2022