Tjej och kille utvecklar teknik

Bild från teknikevenemanget Oulu Health Hack.

Samarbetspartner Uleåborg

Luleå kommun och Uleåborgs kommun har ett samarbete som har pågått under 20 år, som i februari 2019 blev formaliserat med ett avtal.

Långsiktiga prioriterade områden för samarbetet med Uleåborg är följande:

 • Tillväxt, konkurrenskraft och attraktivitet
 • Infrastruktur och logistik
 • Smart Arctic
 • Kommunikation, marknadsföring, nätverk, intressebevakning
 • Samarbeta kring kompetensförsörjningsfrågor, livslångt lärande och för en gemensam arbetsmarknadsregion. Öppna upp för möjligheter till veckopendling
 • Verka för fler samarbeten, utbyten och affärer, stärka kontakterna i och mellan städernas näringsliv

Läs om samarbetsavtalet mellan Luleå och Uleåborg. Länk till annan webbplats.

Pågående projekt och aktiviteter

Interreg Nord project: “Building entrepreneurial capacities and awareness in the Bothnian Arc” 2018–2021

Syftet med projektet är att skapa täta kontakter, nätverk och samarbete kring entreprenörskapsutbildning mellan svenska och finska lärare, för att ge deras elever möjligheter till att lära sig om entreprenörskap i en internationell kontext och hitta möjligheter till samarbete mellan våra regioner.

Förväntat resultat:

 • Samarbetet mellan bildningsverksamheten i Uleåborg och Luleå stad har vuxit som en del av skolornas arbetslivs- och entreprenörskapsutbildning.
 • Gränsöverskridande verksamhet synliggörs i gemensamma rörlighetsåtgärder för unga i samband med entreprenörskapsutbildning och övriga teman.
 • Skolorna har bildat nätverk och samarbetat med arbetsplatser och företag i utbildningsevenemang som anordnats enligt läroplanen.
 • Undervisning som avser kännedom om Bottenviksbågens område ökar och det finns planer att arbeta för en gränsöverskridande gemensam vision.
 • Bildningsförvaltningen (SIKU), offentliga tjänster och näringslivsutveckling har bildat gränsöverskridande nätverk till stöd för skolornas gemensamma utbildning med fokus på Bottenviksbågen.

Projektledare: Linda Strandenhed, Ung Företagsamhet Norrbotten

Interreg Nord projekt: ”Arctic Pulse. Kulturarv i Arktis – Dåtid och Framtid”

Projektets mål är att skapa och utveckla evenemang och kulturell infrastruktur som ett nordiskt samarbete till en stor publik i Arktis.

Förväntat resultat: Projektet kommer att skapa en ”kulturell infrastruktur” runt varumärket ARCTIC PILSE. Varumärket kan utnyttjas inom besökande industrin turistbranschen.

Projektledare: Walter Brolund, Norrbottensmusiken Luleå

Här finns information om kommande aktiviteterna Länk till annan webbplats..

Interreg Nord projekt: ”Digi-AEC digitalisering som driftkraft i AEC-industrin”

Digi-AEC är ett projekt för de norra delarna av Sverige, Norge och Finland. Projektet kommer att, tillsammans med offentliga aktörer (kommunerna) och privata aktörer (IT-branschen och de stora byggföretagen) bygga kunskap om hur digitala verktyg skapar större effektivitet och lägre kostnader i ett livscykelperspektiv för små och medelstora företag inom bygg- och anläggningsindustrin.

Målet med projektet är att:

 • Öka kunskapen och förståelsen för hur digitalisering bidrar till effektivisering och kostnadsbesparingar.
 • Öka användandet av digitala modeller och processer med målsättning att minska kostnader i planering, konstruktion, drift och underhåll.
 • Bidra till gränsöverskridande klustersamarbeten och utveckling.
 • Genom strategiskt företagsstöd öka gränsöverskridande samarbeten mellan små och medelstora leverantörsföretag.
 • Öka kunskapen för hur kravställande i offentlig upphandling blir en drivkraft för digitalisering i bygg och anläggningsindustrin.

Projektledare: Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammare och konsult Niclas Tidström/Business Support.

Nordplus projekt: ”Kom och häng med oss!”

Residensskolan deltar tillsammans med Pateniemiskolan i Uleåborg, Finland, i ett nordplusprojekt under läsåret 2019/2020.

Syftet med projektet är att vi genom elevledda aktiviteter ska lära oss mer om:

 • Bottenviken
 • Våra länders respektive kultur och historia
 • Språken svenska och finska samt till viss del engelska
 • Hållbar utveckling och miljö

Projektledare: Katarina van Deventer, Residensskolan, Specialpedagog, förstelärare

Pågående gemensamma aktiviteter mellan Luleå kommun och Uleåborg stad

 • Gränsöverskridande samarbetet inom Bottenviksbågen
 • Transportinfrastruktur, Drömtåget och TEN-T
 • Arctic Five – Joint Innovation Taskforce
 • AEBR samarbete inom EU’s gränsregion tillsammans med Luleå och Uleåborg

Gränsöverskridande samarbete mellan Luleå kommun och Uleåborg stad inom Bottenviksbågen förening

Bottenviksbågen eller The Bothnian Arc är en kustzon runt Bottenviken i den nordligaste delen av Östersjön. Bottenviksbågen ekonomisk förening verkar inom Bottenviksbågeregionen. I området bor ca 680 000 invånare. Föreningens medlemmar från Sverige är kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå, Boden, Piteå och Skellefteå och från Finland regionkommunerna Kemi-Torneå, Uleåborgsbågen och Uleåborg, städerna Brahestad och Kalajoki samt Mellersta Österbottens förbund.

Bothnian Arc stimulerar och aktiverar aktörer till konkret gränsöverskridande samarbete genom ökning av nätverksbyggande och projektverksamhet. Arbetet för att avskaffa gränshinder förstärks genom att flera aktörer inom olika områden samarbetar aktivt över gränsen. Bothnian Arc har fortlöpande kontakt med aktörer, tjänstemän och beslutsfattarna på nationell, nordisk och europeisk nivå samt inom Östersjö- och Barentsområdet.

Föreningens prioriterade insatsområden: strategiska utvecklingsinsatser, ökning av regionalt samarbete och aktivering av aktörer; aktivering av samarbete mellan företag och organisationer; intressebevakning; marknadsföring och information av Bottenviksbågen;

Under de senaste två åren har flera projekt genomförts inom områden som turism och kultur. En av de viktigaste projekten mellan Uleåborg och Luleå har varit ”Sysselsättning i Bottenviksbågens tillväxtföretag”.

Gränsöverskridande samarbete inom Bottenviksbågen öppnar nya möjligheter att bygga en stark och konkurrenskraftig region som ställer höga internationella krav inom teknik, företag, turism, expertis och nätverk.

Pris till Bothnian Arc

Bothnian Arc har fått pris i en internationell tävling där tema var utveckling av kultur i Europeiska gränsregioner. Projektet heter Roots and Wings for Growth. Inom projektet har ett gemensamt program utarbetats för utbildning och kultur i Bottenviksbågeregionen. Läs mer om priset på svenska Pdf, 32.5 kB., finska Pdf, 30.5 kB. eller engelska Pdf, 339.1 kB..

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021