Internationella organisationer

Luleå kommun är med i ett antal noga utvalda internationella organisationer. Syftena med medlemskap i en organisation är att få kontinuitet i de internationella kontakterna på ett visst område, att delta i internationellt utvecklingssamarbete och att öka möjligheterna för Luleå kommun att vara med och påverka beslut eller skeenden. 

Bottenviksbågen

Organisationer som arbetar med utvecklingsfrågor i vårt absoluta närområde är Bottenviksbågens ekonomiska förening samt Barents väg ekonomiska förening. Bottenviksbågens ekonomiska förening består av kommunerna längs den nordligaste delen av Bottenviken. Från Skellefteå på den svenska sidan ner till Ylivieska på den finska sidan.

Bottenviksbågen stimulerar och aktiverar aktörer till konkret gränsöverskridande samarbete genom ökning av nätverksbyggande och projektverksamhet. EU:s olika program och finansieringsinstrument ska användas så omfattande och effektivt som möjligt.

Barents Road Internationella förening (Barents Väg)

Barents Road är en internationell förening där vägen går mellan norska Bodö i väster till Murmansk i öster. Medlemmarna är kommuner från Norge, Sverige, Finland och Ryssland och representanterna arbetar för att stimulera och synliggöra kommunerna längs vägen. Föreningen arbetar också aktivit med att öka samverkan i Barents regionen.

Luleå har en nyckelroll i Barents Road samarbetet genom att kanslifunktionen finns i Luleå. Föreningens huvudsakliga syfte är att bygga mellanmänskliga relationer och utveckla verksamheter kring vägsträckningen mellan Murmansk och Bodö.

Föreningen ska verka för:

  • att främja ett utökat samarbete mellan medlemskommunerna och regionerna.
  • att hitta nya vägar för näringslivsutveckling och entreprenörskap.
  • att stimulera utbyte vad avser arbete, utbildning, språk (inkl. minoritetsspråk), kultur, idrott med fokus på ungdomar i syfte att öka förståelse och fredlig samexistens.
  • att arbeta för att Barents väg blir en viktig del av de arktiska handels- och kommunikationsvägarna.

Läs mer om genomförda projekt

Genomförda projekt

Barents Road Internationella förening genomför ungdomsprojekt med utbyte mellan Murmansk och Luleå fritidsförvaltningar. Namnet på projektet är "Social media for Youth Councils". Projektet pågår mellan 1 oktober 2018 och 30 juni 2019.

Här kan du läsa om ett besök från Murmansk till Luleå och när en delegation från Luleå reste till Murmansk. Länk till annan webbplats.

EuropaForum

EuropaForum är en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå, där EU-frågor av betydelse för de fyra nordligaste länen i Sverige behandlas. För norrbottniska politiker med internationella uppdrag finns dessutom en mötesplats som kallas Norrbottens internationella råd.
För mer information: www.europaforum.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

North Sweden European Office

Sveriges fyra nordligaste regioner: Västerbotten, Norrbotten, Jämtland, Härjedalen och Västernorrland bildar ett gemensamt North Sweden European Office i Bryssel. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan.

North Sweden arbetar främst med att påverka och driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. Ett annat viktigt inslag i verksamheten är att stödja och uppmuntra regionens aktörer att ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten.

North Sweden etablerades i Bryssel 1997 och är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Region Västerbotten, Företagarna och Handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten samt Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet.
För mer information besök www.northsweden.eu Länk till annan webbplats.

Union of the Baltic Cities och North Sweden

För att stärka Luleås samarbete med övriga Östersjöområdet är Luleå från och med 2003 med i Union of the Baltic Cities som är en organisation bestående av 108 städer runt Östersjön.

För mer information: www.ubc.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sweden Emilia-Romagna Network (SERN)

Luleå kommun är sedan 2015 medlem av Sweden Emilia-Romagna Network (SERN) ett transnationellt nätverk som grundades 2005 för att underlätta utbyte av erfarenheter och deltagande i EU-projekt bland italienska och svenska institutioner. SERN verkar inom följande prioriterade områden: lokal och regional utveckling, utbildning och lärande, energi och miljö, social integration och migration, hälsa och välfärd. Nätverket har för närvarande 55 medlemmar som inkluderar italienska och svenska kommuner, regioner, provinser samt olika organisationer.
För mer information: www.sern.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

logotype Arctic Mayors Forum

Arctic Mayors Forum

Luleå kommun är medlem i Arctic Mayors Forum. Arctic Mayors Forum uppdrag är att säkerställa att borgmästare och lokalt valda samhällsledare deltar på alla nivåer i styrningen av Arktis för att säkerställa att de arktiska folkens värderingar, mål och intressen uttrycks och beaktas för att uppnå goda liv, hållbar utveckling och motståndskraftiga samhällen i Arktis.

För mer information: https://arcticmayors.org/about-us

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021