Isbrytaren Oden

Isbrytaren Oden. Foto: Sjöfartsverket.

Arktiskt samarbete

Luleå kommuns inställning är att Norrbotten och Luleå, som en del av den arktiska geografin, bör ha en ledande roll när det gäller att driva på för en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i Arktis, men också att tillvarata urfolkens unika kultur och kunskap.

Arktis har blivit allt viktigare på den politiska agendan. Det beror på geopolitik, säkerhetsfrågor, klimatförändringar och råvarutillgångar samt via Arktiska rådet och intresse från EU.

Luleå är en del av den arktiska geografin. Med hjälp av samverkan regionalt, nationellt och internationellt finns stora möjligheter att utveckla Luleå till en betydelsefull aktör i det arktiska arbetet. Luleå är ett infrastrukturellt nav i regionen och har ett varierat näringsliv, som bland annat nyttjar just det nordliga klimatet i serverparker och forskning. Relativt korta avstånd och kulturella likheter gör det internationella närområdet intressant för vårt näringsliv.

Testbädd i mörker och kyla

Luleå Tekniska Universitet är ledande inom flera områden på forskning och utveckling i arktisk miljö, som olika testbäddar i kallt klimat. Ett samarbetsavtal (Arctic Five Länk till annan webbplats.) finns mellan Luleå tekniska universitet och universiteten i Umeå, Tromsö, Uleåborg och Lapplands universitet i Rovaniemi. Syftet är att stärka områden där man har arktisk kompetens, exempelvis inom energi, hälsa och gruvnäring.

Det arktiska perspektivet är även inarbetat i den regionala utvecklingsstrategin, RUS Länk till annan webbplats. som tagits fram av Region Norrbotten. Där finns målbilden att Norrbotten ska vara en arktisk testbädd utifrån möjligheterna att bedriva arktiska tester med tillgång till stora arealer som är glest befolkade med stabilt vinterklimat med snö, mörker och torr kyla, luftrum och infrastruktur.

Norrbotten, en del av Arktis

Genom Norrbottens politiska plattform för Arktis Länk till annan webbplats. har norra Sverige tagit ett viktigt steg mot att bli en aktiv aktör i arktiska sammanhang.

Förbundet Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten har sedan 2013 arbetat med att lyfta arktiska frågor via processen Norrbotten, en del av Arktis. År 2014 startades en politisk dialog med Utrikesdepartementet med syfte att öka kunskapen och samarbetet kring Arktis, samt stärka Sveriges och vår regions position och utvecklingsmöjligheter.

EU blir en tydligare medspelare på den arktiska arenan. EU bidrar till utvecklingen i Arktis exempelvis genom strukturfonder och regionala utvecklingsfonder.

Arctic Mayors Forum

Luleå kommun är medlem i Arctic Mayors Forum. Det består av medlemmar från USA, Ryssland, Finland, Island, Norge, Grönland. Arctic Mayors Forum uppdrag är att säkerställa att borgmästare och lokalt valda samhällsledare deltar på alla nivåer i styrningen av Arktis för att säkerställa att de arktiska folkens värderingar, mål och intressen uttrycks och beaktas för att uppnå goda liv, hållbar utveckling och motståndskraftiga samhällen i Arktis. Uppdraget uppnås genom att tillhandahålla en plattform för samarbete och samordning mellan medlemmarna och med andra nationella, regionala och internationella institutioner.

Arctic Mayors Forums mål är att:

  • Identifiera, samordna och kommunicera gemensamma frågor, styrkor, framsteg, utmaningar, problem och positioner.
  • Ge ett forum för debatt och en öppen kommunikationskanal för medlemmarna.
  • Samarbeta och dela bästa praxis för beredskap för de förändringar som sker i regionen, med både fördelaktiga och negativa effekter på arktiska lokala samhällen.
  • Påverkan av regleringar och lagstiftning på alla de områden som påverkar arktiska kommuner hos relevanta internationella institutioner, särskilt Arctic Council, och genom nationella regeringar.
  • Bli observatör i Arktiska rådet.

Läs mer här om Arctic Mayors Forum: https://arcticmayors.org/about-us Länk till annan webbplats.

Luleå kommuns medlemskap i Arctic Mayors Forum kommer att ge möjligheter att:

  • Tillsammans med andra medlemmar kunna identifiera, samordna och kommunicera gemensamma frågor, utmaningar och framsteg.
  • Samarbeta och dela praktiska exempel för beredskap för de förändringar som sker i regionen, med både positiva och negativa effekter på arktiska lokala samhällen.
  • Påverka regleringar och lagstiftning på alla de områden som påverkar arktiska kommuner hos relevanta internationella institutioner, särskilt Arktiska rådet och genom nationella regeringar.
  • Bli observatör i Arktiska rådet.
  • Initiera och delta i internationella projekt som ska bidra till att utveckla samverkansområden som skapar tillväxt, ökar demokratiförståelse och fler internationella kontakter för unga Luleåbor.

Samordning av polarforskning i Luleå

Etableringen av myndigheten Polarforskningssekretariatet Länk till annan webbplats. i Luleå stärker Luleå som en aktör i Arktisregionen. Det stärker de arktiska perspektiven inom samhällsplanering, forskning och kultur och hjälper Luleå att attrahera företag.

Sidan uppdaterades den 4 mars 2020