Fyra förslag för stadens finaste läge

Den naturliga mötesplatsen, Länken, Båthusbacken, Entré Luleå: det är fyra tävlingsbidrag som har kommit in i den utlysta markanvisningstävlingen för att utveckla den gamla brandstationstomten i kvarteret Bävern. Förslagen ställs nu ut på stadsbiblioteket. Det är en jury som väljer ut förslag till vinnare som kommunstyrelsen beslutar om i februari.

– Det är glädjande att vi snart börjar gå i mål med ett av Luleå centrums attraktivaste läge, säger kommunalråd Fredrik Hansson.

Luleå kommun bjöd i oktober in tävlingsteam till en markanvisningstävling med syfte att få fram förslag för att utveckla kvarteret till ett hållbart och innovativt blandkvarter. Fastigheten ligger i Norra hamn, där det tidigare fanns lokaler för räddningstjänsten och SOS Alarm. Verksamheterna har flyttat till Risslan och nu är ett av Luleås mest attraktiva läge tillgängligt för blandad bebyggelse med bostäder och kontor.

– Kvarteret Bävern har ett otroligt fint läge i centrum av Luleå. Det ligger mellan två av våra mest kända och uppskattade byggnader, Kulturens hus och Pontusbadet, och utgör en del av vattenfronten och siluetten mot Norra hamn. Vi har startat den här tävlingen för att få in nytänkande och kreativa förslag som leder till att vi kan utveckla staden ihop med en aktör som vill detsamma, säger stadsarkitekten Mia Persson.

Fem team var inbjudna i markanvisningstävlingen, fyra förslag lämnades in. Förslagen visas anonymt och bedöms av en jury som består av sju medlemmar. I juryn ingår utöver kommunens tjänstepersoner även tre externa medlemmar som bland annat tillför medborgarperspektiv och internationellt perspektiv.

Juryn kommer att titta efter hur väl förslagen löser tävlingsuppgiften. Bedömningen kommer att ske utifrån fyra kriterier:

  • Hållbart och innovativt
  • Väl gestaltat och identitetsskapande
  • Levande och väl integrerat
  • Genomförbarhet

– Vi har sagt att vi vill se bostäder och centrumverksamhet på platsen. Vi vill också se god arkitektur, kultur, platser, grönska och framför allt människor när det väl är byggt. Så det vinnande förslaget måste lyckas med alla parametrar och erbjuda den bästa helhetslösningen; att skapa en bra miljö där nutida och framtida Luleåbor kommer att trivas, säger Mia Persson.

Under perioden 22 december till och med sista januari ställs förslagen ut i en liten utställning vid stadsbiblioteket samt i sin helhet på Markanvisning kvarteret Bävern - Luleå kommun (lulea.se) Länk till annan webbplats.

Förslag på vinnare presenteras i februari och beslut fattas av kommunstyrelsen.

Här är förslagen i korthet:

Tävlingsbidrag 1: Den naturliga mötesplatsen

Stadens nya vardagsrum med mötesplatser, restaurang och lobby, saluhall, biograf, kunskapens hus, hotell, bostäder, parkeringsgaraget med delningstjänster.

Tävlingsbidrag 2: Länken

Utvidga stadskärnan och stadslivet hela vägen till Stadsviken, havslänk, förstärkt evenemangsstråk, hotell med 190 rum, kontorshus, 90 bostäder, inbäddat garage, verksamhetslokaler.

Tävlingsbidrag 3: Båthusbacken

Terrasser på olika nivåer, bostäder och lokaler i hyresrätt, long-stay för studenter, kontorshotell, kvartersbastu vid Bastugatan, slangtornet integreras.

Tävlingsbidrag 4: Entré Luleå

Knyter ihop staden, med strandtorg och strandpark, 200 bostäder i kvarter, 160 hotellrum, 300 parkeringsplatser, utrymmen för verksamheter.

Juryn består av följande personer:

Från Luleå kommun:

Mia Persson, stadsarkitekt (ordförande i juryn)

Karin Geijer, planarkitekt

Viktor Wäppling, landskapsarkitekt

Anneli Jonsson-Ölund, projektledare

Externa medlemmar:

Christer Larsson, arkitekt hela staden AB

Lars Teglund, kommunikationsstrateg LTU Business

Kari Nykänen, City Planning Director Uleåborg, Finland

Kontaktperson:

Fredrik Hansson (S), kommunalråd, 073 515 9651

Mia Persson, stadsarkitekt, 073 0722 983

Sidan uppdaterades den 22 december 2023