Koldioxidbudgeten visar takten på Luleås omställning

År 2040 ska Luleå vara klimatneutralt. Ett underlag i klimatarbetet är kommunens koldioxidbudget, som visar att utsläppen av koldioxid behöver minska med 16 procent varje år.

För att minska utsläppen med minst 16 procent per år behöver vi i Luleå genomföra åtgärder inom framför allt fem olika områden: transporter, byggnader, fysisk planering, energi och konsumtion. Till exempel ställa om vår fordonsflotta i en snabbare takt och i så stor mån som möjligt välja de transportsätt som har minst påverkan på klimatet.

Med Parisavtalet enades världens nationer om målsättningen att jordens uppvärmning stannar vid 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer. Koldioxidbudgeten som verktyg utvecklades på global nivå, för att följa upp och fördela de kvarvarande utsläppen som är möjliga att göra om temperaturmålsättningen ska efterlevas. Verktyget används för att stödja och stärka klimatarbetet, samt göra det enklare att jämföra hur länder och regioner förhåller sig till klimatmålen.

Luleå kommuns koldioxidbudget har tagits fram av konsultfirman WSP utifrån metoder från Uppsala universitet. Därefter har den vidareutvecklats av Kommunstaben.

Läs mer om Luleå kommuns koldioxidbudget och klimatarbetet.

Kontaktpersoner

Sophie Forsberg Johansson, klimatstrateg, sophie.forsberg.johansson@lulea.se, 0734352473

Robert Dahlin, analytiker, robert.dahlin@lulea.se, 0730289647

Sidan uppdaterades den 19 september 2022