Gata och trafik

Snöröjning

Startkriterier för snöröjning är 2-12 cm nysnö, beroende av temperatur, vind, tid på dygnet, snökonsistens och prognoser. Om möjligt sker plogningen på natten eller efter avslutat snöfall. Vid ihållande snöfall kan snödjupet vara stort då de sista sträckorna plogas, då det tar från 5 till 11 timmar för föraren att ploga sitt distrikt.

Servicedeklaration snöröjning

Under 2015 kom det in 100 ärenden

Ärenden som bland annat handlat om synpunkter på feriejobb, färdtjänst, skidspår, snöröjning, väghållning, öppettider för anläggningar och parkeringsfrågor.

Samtliga synpunkter ingår i kommunens arbete med ständiga förbättringar.

Statistik - Servicedeklarationer