Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett beslut från miljö- och byggnadsnämnden så kan du göra det. Här beskrivs hur du gör det.

Hur man överklagar

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen (förvaltningsbesvär). Tala om vilket beslut ni överklagar eller om det är en del av beslutet ni överklagar, t ex avgiften. Ange också varför ni anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring som ni vill ha.

Bifoga handlingar och annat som ni anser stöder er uppfattning.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till miljö- och byggnadsnämnden. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till miljö- och byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Har ert överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Skicka överklagan till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Luleå kommun
971 85 Luleå

Om något är oklart så kan du kontakta oss på:
Miljö- och byggnadsnämnden
Luleå kommun
971 85 Luleå 
Telefon 0920-45 30 00
E-post miljobygg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 14 april 2023