Luleå Energi AB

Bolaget ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB. Bolagets verksamhet är att distribuera el- och fjärrvärme till kunder inom kommunen.

  • Dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB Länk till annan webbplats. äger och driver elanläggningar för överföring av elektrisk energi inom i huvudsak Luleå kommun.
  • Dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB Öppnas i nytt fönster. ägs till 91% av Luleå Energi AB och förädlar bioråvara till produkten träpellets som säljs i Sverige och utomlands.
  • Intressebolaget LuleKraft AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. , som ägs av Luleå Energi AB och SSAB AB med 50 % vardera, producerar i sitt kraftvärmeverk elkraft, ånga och hetvatten.
    Elkraften och ångan säljs till SSAB Tunnplåt i Luleå och hetvattnet till Luleå Energi AB för vidare fjärrvärmedistribution till företag och hushåll. Huvudbränslet till kraftvärmeverket är överskottsgaser från masugnen, stålverket och koksverket. Kraftvärmeverket svarar för 90-95% av fjärrvärmeproduktionen över året i Luleå. Resterande produktion (5-10%) sker med träpellet, el och olja i Luleå Energis panncentraler på nätet.
  • Dotterbolaget Lunet AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. äger, driftar och bygger ut det fiberoptiska stadsnätet i Luleås alla stadsdelar och tätorter. Bolaget agerar nätgrossist åt telekom- och bredbands­aktörer samt verkar som stadsnätsoperatör med mål att distribuera bredbandstjänster för bekymmersfri digital nytta och nöje. Genom att fiberansluta fastigheter och tillhandahålla ett öppet fibernät för alla tjänsteleverantörer, får Lunets kunder en större val­frihet och tillgång till framtidens tjänster redan idag.

Länk till Luleå Energi AB Länk till annan webbplats.

Adress:
Energigränden 1, Box 50100, 973 23 LULEÅ
Telefon:
0920-26 44 00

Bolagsordning Pdf, 109.6 kB, öppnas i nytt fönster. Luleå Energi AB
Bolagsordning Pdf, 43.1 kB, öppnas i nytt fönster. Bioenergi i Luleå AB 
Bolagsordning Pdf, 17.6 kB. LuleKraft AB
Bolagsordning Pdf, 44.2 kB, öppnas i nytt fönster. Lunet
Bolagsordning Pdf, 43.3 kB, öppnas i nytt fönster. Luleå Energi Elnät AB

Sidan uppdaterades den 27 oktober 2022