Kommunstyrelsens utskott

Utskottens uppgift är i första hand att bereda ärenden för kommunstyrelsen.

Under kommunstyrelsen finns tre utskott vilka är arbetsutskott, budgetutskott samt räddningsutskott.

Arbetsutskottet har till uppgift att bereda frågor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde med undantag för de frågor som bereds av räddningsutskottet samt budgetutskottet.

Budgetutskott bereder frågor relaterade till kommunens ekonomi och styrning.

Följande frågor ska beredas av budgetutskottet:

  • Budgetramar
  • Investeringar i kommunen
  • Strategisk plan och budget
  • Årsredovisning

Budgetutskottet lämnar förslag på beslut till kommunstyrelsen i de olika frågorna.

Räddningsutskottet

Sidan uppdaterades den 18 maj 2020