Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 15 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. De tillsätts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har tre utskott vilka är kommunstyrelsens arbetsutskott, samhällsbyggnadsutskottet samt räddningsutskottet.

Kommunstyrelsen

Ledamöter i kommunstyrelsen

Carina Sammeli (S) ordförande
Fredrik Hansson (S) 1:a vice ordförande
Anders Josefsson (M) 2:a vice ordförande
Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)
Daniel Smirat (S)
Jens Lundqvist (S)
Anja Johansson (S)
Sana Suljanovic (M)
Ingrid Vesterlund (SD)
Mathias Karvonen (V)
Ulrika Lundberg (V)
Arne Nykänen (C)
Samuel Ek (KD)
Thomas Söderström (L)
Evelina Rydeker (MP)

Ersättare i kommunstyrelsen

Fredrik Bruhn (S)
Jan Peter Kostet (S)
Maritha Meethz (S)
Peder Lundkvist (S)
Madelene Rydehäll (S)
Nihad Zara (M)
Kristoffer Sundström (M)
Bo Larsson (SD)
Sara Hjälte (V)
Christer Stenberg (V)
Fredrik Sidevärn (C)
Nicklas Kemppainen (KD)
Ylva Mjärdell (L)
Lothar Bellgardt (MP)

Insynsplats i kommunstyrelsen

Liv Shange Moyo (SAV)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott

Carina Sammeli (S), ordförande
Fredrik Hansson (S), vice ordförande
Anders Josefsson (M)
Mathias Karvonen (V)
Samuel Ek (KD)

Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)
Daniel Smirat (S)
Fredrik Bruhn (S)
Peder Lundkvist (S)
Sana Suljanovic (M)
Ulrika Lundberg (V)
Arne Nykänen (C)
Thomas Söderström (L)
Evelina Rydeker (MP)

Insynsplatser i kommunstyrelsens arbetsutskott

Ingrid Vesterlund (SD)
Liv Shange Moyo (SAV)

Samhällsbyggnadsutskottet

Ledamöter i samhällsbyggnadsutskottet

Fredrik Hansson (S) ordförande
Carina Sammeli (S) vice ordf.
Ulrika Lundberg (V)
Anders Josefsson (M)
Samuel Ek (KD)

Ersättare i samhällsbyggnadsutskottet

Madelene Rydehäll (S)
Jens Lundkvist (S)
Maritha Meethz (S)
Anja Johansson (S)
Sana Suljanovic (M)
Mathias Karvonen (V)
Arne Nykänen (C)
Thomas Söderström (L)
Evelina Rydeker (MP)

Insynsplatser i samhällsbyggnadsutskottet

Ingrid Vesterlund (SD)
Liv Shange Moyo (SAV)

Räddningsutskottet

Ledamöter i räddningsutskottet

Anja Johansson (S), ordförande
Mathias Karvonen (V)
Sana Suljanovic (M)

Ersättare i räddningsutskottet

Jan Peter Kostet (S)
Lothar Bellgardt (MP)
Samuel Ek (KD)

Sidan uppdaterades den 22 september 2023