Ledamöter i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 15 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. De tillsätts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har tre utskott vilka är arbetsutskottet, budgetutskottet samt räddningsutskottet.

Kommunstyrelsen

Ledamöter i kommunstyrelsen

Carina Sammeli (S) ordförande
Fredrik Hansson (S) 1:a vice ordförande
Anders Josefsson (M) 2:a vice ordförande
Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)
Carola LIdén (C)
Daniel Smirat (S)
Emma Engelmark (S)
Evelina Rydeker (MP)
Ingrid Vesterlund (SD)
Jens Lundqvist (S)
Mathias Karvonen (V)
Samuel Ek (KD)
Sana Suljanovic (M)
Thomas Söderström (L)
Ulrika Lundberg (V)

Ersättare i kommunstyrelsen

Anja Johansson (S)
Arne Nykänen (C)
Bo Larsson (SD)
Christer Stenberg (V)
Emmeli Nybom (S)
Fredrik Bruhn (S)
Jan Peter Kostet (S)
Kristoffer Sundström (M)
Lothar Bellgardt (MP)
Maritha Meethz (S)
Nicklas Kemppainen (KD)
Nihad Zara (M)
Peder Lundkvist (S)
Sara Hjälte (V)
Ylva Mjärdell (L)

Insynsplats i kommunstyrelsen

Liv Shange Moyo (RS)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott

Carina Sammeli (S), ordförande
Fredrik Hansson (S), vice ordförande
Mathias Karvonen (V)
Anders Josefsson (M)
Samuel Ek (KD)

Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)
Daniel Smirat (S)
Emma Engelmark (S)
Jens Lundqvist (S)
Ulrika Lundberg (V)
Evelina Rydeker (MP)
Sana Suljanovic (M)
Carola Lidén (C)
Thomas Söderström (L)

Insynsplatser i kommunstyrelsens arbetsutskott
Ingrid Vesterlund (SD)
Liv Shange Moyo (RS)

Budgetutskottet

Ledamöter i budgetutskottet

Carina Sammeli (S)
Fredrik Hansson (S)
Anders Josefsson (M)
Bertil Bartholdsson (V)
Carola Lidén (C)

Ersättare i budgetutskottet

Daniel Smirat (S)
Anja Johansson (S)
Nils Harnesk (S)
Emmeli Nybom (S)
Sana Suljanovic (M)
Nihad Zara (M)
Thomas Söderström (L)
Dan Ankarholm (Sjvp) 
Samuel Ek (KD)

Adjungerade i budgetutskottet

Malin Svedjeholm (MP)
Per Göransson (SD)
Liv Shange Moyo (RS)
Erland Nilsson (LpO)

Räddningsutskottet

Ledamöter i räddningsutskottet

Anja Johansson (S), ordförande
Mathias Karvonen (V)
Sana Suljanovic (M)

Ersättare i räddningsutskottet

Jan Peter Kostet (S)
Lothar Bellgardt (MP)
Samuel Ek (KD)

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023